• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   Tìm kiếm

 • Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas 32

  Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 6,100,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV25BXV1V9

 • Dakin Thường 1.5 Ngựa Gas 32

  Dakin Thường 1.5 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 7,900,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV35BXV1V9

 • Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas 32

  Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV50BXV1V9

 • Ống đồng phi 6,10,12,16 Zem 0.7- 0.8mm, cuộn mành lớn

  Ống đồng phi 6,10,12,16 Zem 0.7- 0.8mm, cuộn mành lớn

  GIÁ: Liên hệ

  Mã sản phẩm: LHCT (Thái Lan)

 • Ống đồng phi 6,10,12,16 zem 0.7- 0.8mm cuộn 15 mét

  Ống đồng phi 6,10,12,16 zem 0.7- 0.8mm cuộn 15 mét

  GIÁ: Liên hệ

  Mã sản phẩm: LHCT (Thái Lan)

 • Cục nóng Super Multi Daikin 2.0 ngựa (2.0hp)

  Cục nóng Super Multi Daikin 2.0 ngựa (2.0hp)

  GIÁ: 23,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 3MKM52RVMV

 • Cục nóng Super Multi Daikin 3.0 ngựa (3.0hp)

  Cục nóng Super Multi Daikin 3.0 ngựa (3.0hp)

  GIÁ: 29,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 3MKM68RVMV

 • Cục nóng Super Multi Daikin 3.5 ngựa (3.5hp)

  Cục nóng Super Multi Daikin 3.5 ngựa (3.5hp)

  GIÁ: 34,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 4MKM80RVMV

 • Hệ thống Super Multi Daikin 4.0 ngựa (4.0hp)

  Hệ thống Super Multi Daikin 4.0 ngựa (4.0hp)

  GIÁ: 41,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 5MKM100RVMV

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC25UAMV

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 11,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC35UAMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC50UVMV

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 10,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS25GVMV

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 12,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS35GVMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 19,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS50GVMV

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 8,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKA25UAVMV (Mơi 2020)

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 10,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKQ35UAVMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 16,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKA50UAVMV

 • Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 7,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF25UV1V

 • Daikin Thường 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 9,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF35UV1V

 • Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 14,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF50UV1V9

 • Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 9,500,000 đ

  Mã sản phẩm: U09TKH-8

 • Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: U12TKH-8

 • Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 17,800,000 đ

  Mã sản phẩm: U18TKH-8

 • Máy lạnh giá tốt.!

  Quảng cáo