• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   Panasonic

 • Pannasonic XU09ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  Pannasonic XU09ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  GIÁ: 11,400,000 đ

  Mã sản phẩm: XU09ZKH-8

 • PanasonicXU12ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  PanasonicXU12ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  GIÁ: 14,200,000 đ

  Mã sản phẩm: XU12ZKH-8

 • Panasonic XU18ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  Panasonic XU18ZKH-8 Inverter gas R32, New 2023

  GIÁ: 21,600,000 đ

  Mã sản phẩm: XU18ZKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: VU09SKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 13,900,000 đ

  Mã sản phẩm: VU12SKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 23,800,000 đ

  Mã sản phẩm: VU18SKH-8

 • Model:XPU09XKH-8 Inverter gas R32

  Model:XPU09XKH-8 Inverter gas R32

  GIÁ: 9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: XPU09XKH-8

 • Model:XPU12XKH-8 Inverter gas R32

  Model:XPU12XKH-8 Inverter gas R32

  GIÁ: 11,200,000 đ

  Mã sản phẩm: XPU12XKH-8

 • Model:XPU18XKH-8 Inverter gas R32

  Model:XPU18XKH-8 Inverter gas R32

  GIÁ: 17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: XPU18XKH-8

 • Model:N09WKH-8 Mono gas R32

  Model:N09WKH-8 Mono gas R32

  GIÁ: 7,500,000 đ

  Mã sản phẩm: N09WKH-8

 • Model:N12WKH-8 Mono gas R32

  Model:N12WKH-8 Mono gas R32

  GIÁ: 9,500,000 đ

  Mã sản phẩm: N12WKH-8

 • Model:N18WKH-8 Mono gas R32

  Model:N18WKH-8 Mono gas R32

  GIÁ: 14,700,000 đ

  Mã sản phẩm: N18WKH-8

  Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo