• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   Panasonic

 • Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 9,500,000 đ

  Mã sản phẩm: U09TKH-8

 • Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: U12TKH-8

 • Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 17,800,000 đ

  Mã sản phẩm: U18TKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: VU09SKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 13,900,000 đ

  Mã sản phẩm: VU12SKH-8

 • Panasonic Inverter Vip 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter Vip 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 23,800,000 đ

  Mã sản phẩm: VU18SKH-8

 • Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 9,250,000 đ

  Mã sản phẩm: PU09TKH-8

 • Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 11,150,000 đ

  Mã sản phẩm: PU12TKH-8

 • Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic Inverter 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 16,900,000 đ

  Mã sản phẩm: PU18TKH-8

 • Panasonic loại thường 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 7,400,000 đ

  Mã sản phẩm: N09SKH-8

 • Panasonic loại thường 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: 9,300,000 đ

  Mã sản phẩm: N12SKH-8

 • Panasonic loại thường 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 14,350,000 đ

  Mã sản phẩm: N18TKH-8

 • Panasonic loại thường 1.0 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 1.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: Liên hệ

  Mã sản phẩm: N09UKH-8

 • Panasonic loại thường 1.5 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 1.5 ngựa, gas R32

  GIÁ: Liên hệ

  Mã sản phẩm: N12UKH-8

 • Panasonic loại thường 2.0 ngựa, gas R32

  Panasonic loại thường 2.0 ngựa, gas R32

  GIÁ: 14,700,000 đ

  Mã sản phẩm: N18UKH-8

  Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo