• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

 • Máy lạnh tủ đừng daikin Inverter 3HP

  Máy lạnh tủ đừng daikin Inverter 3HP

  GIÁ: 42,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FVQ71CVEB

 • Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 4HP

  Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 4HP

  GIÁ: 49,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FVQ100CVEB

 • Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 5HP

  Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 5HP

  GIÁ: 53,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FVQ125CVEB

 • Máy lạnh tủ đừng Daikin thường 3HP

  Máy lạnh tủ đừng Daikin thường 3HP

  GIÁ: 28,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FVRN71AXV1

 • Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 4HP

  Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 4HP

  GIÁ: 33,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FVRN100AXV1

 • Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 5HP

  Máy lạnh tủ đừng Daikin Inverter 5HP

  GIÁ: 38,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FVRN125AXV1

 • Máy lạnh tủ đứng Panasonic 2 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Panasonic 2 ngựa

  GIÁ: 19,800,000 đ

  Mã sản phẩm: C18FFH

 • Máy lạnh tủ đứng Panasonic 3 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Panasonic 3 ngựa

  GIÁ: 28,800,000 đ

  Mã sản phẩm: C28FFH

 • Máy lạnh tủ đứng Panasonic 5 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Panasonic 5 ngựa

  GIÁ: 38,900,000 đ

  Mã sản phẩm: C45FFH

 • Máy lạnh tủ đứng LG 2.5 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng LG 2.5 ngựa

  GIÁ: 21,700,000 đ

  Mã sản phẩm: C246KLA0

 • Máy lạnh tủ đứng LG 3 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng LG 3 ngựa

  GIÁ: 25,700,000,000 đ

  Mã sản phẩm: C286KLA0

 • Máy lạnh tủ đứng LG 5.0 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng LG 5.0 ngựa

  GIÁ: 37,900,000 đ

  Mã sản phẩm: LG C508TA0

 • Máy lạnh tủ đứng Funiki 3 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Funiki 3 ngựa

  GIÁ: 21,600,000 đ

  Mã sản phẩm: FC27

 • Máy lạnh tủ đứng Funiki 4 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Funiki 4 ngựa

  GIÁ: 28,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FC36

 • Máy lạnh tủ đứng Funiki 5.5 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Funiki 5.5 ngựa

  GIÁ: 34,600,000 đ

  Mã sản phẩm: FC50

 • Máy lạnh tủ đứng Sumikura 2.5 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Sumikura 2.5 ngựa

  GIÁ: 18,000,000 đ

  Mã sản phẩm: APF/APO-240

 • Máy lạnh tủ đứng Sumikura 3 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Sumikura 3 ngựa

  GIÁ: 19,700,000 đ

  Mã sản phẩm: APF/APO-280

 • Máy lạnh tủ đứng Sumikura 4 ngựa

  Máy lạnh tủ đứng Sumikura 4 ngựa

  GIÁ: 24,000,000 đ

  Mã sản phẩm: APF/APO-360

 • Máy lạnh Nagakawa 3 ngựa

  Máy lạnh Nagakawa 3 ngựa

  GIÁ: 19,000,000 đ

  Mã sản phẩm: NP-C28DL

 • Máy lạnh Nagakawa 5.5 ngựa

  Máy lạnh Nagakawa 5.5 ngựa

  GIÁ: 27,000,000 đ

  Mã sản phẩm: NP-C50DL

 • Máy lạnh Nagakawa 10 ngựa

  Máy lạnh Nagakawa 10 ngựa

  GIÁ: 61,000,000 đ

  Mã sản phẩm: NP-C100DL

 • May lạnh tủ đứng Reetech 2.5 ngựa

  May lạnh tủ đứng Reetech 2.5 ngựa

  GIÁ: 19,300,000 đ

  Mã sản phẩm: RF24

 • May lạnh tủ đứng Reetech 4.0 ngựa

  May lạnh tủ đứng Reetech 4.0 ngựa

  GIÁ: 26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: RF36

 • May lạnh tủ đứng Reetech 5.5 ngựa

  May lạnh tủ đứng Reetech 5.5 ngựa

  GIÁ: 29,000,000 đ

  Mã sản phẩm: RF48

 • Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo