• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   MÁY LẠNH ÁP TRẦN

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.0 ngựa

  GIÁ: 25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ50DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.5 ngựa

  GIÁ: 31,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 ngựa

  GIÁ: 32,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ71DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 ngựa

  GIÁ: 38,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ100DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 ngựa

  GIÁ: 41,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ125DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.5 ngựa

  GIÁ: 45,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ140DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 2.0 ngựa

  GIÁ: 19,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 ngựa

  GIÁ: 23,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 3.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 3.0 ngựa

  GIÁ: 26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ26MV1V/RNQ26MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 3.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 3.5 ngựa

  GIÁ: 26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ30MV1V/RNQ30MY1

 • Máy lạnh áp trần Daikin 4.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 4.0 ngựa

  GIÁ: 30,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ36MV1V/RNQ36MY1

 • Máy lạnh áp trần Daikin 4.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 4.5 ngựa

  GIÁ: 33,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ42MV1V/RNQ42MY1

 • Máy lạnh áp trần Panasonic 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Panasonic 2.5 ngựa

  GIÁ: 24,000,000 đ

  Mã sản phẩm: D24DTH5

 • Máy lạnh áp trần Panasonic 3 ngựa

  Máy lạnh áp trần Panasonic 3 ngựa

  GIÁ: 29,000,000 đ

  Mã sản phẩm: D28DTH5

 • Máy lạnh áp trần Panasonic 4 ngựa

  Máy lạnh áp trần Panasonic 4 ngựa

  GIÁ: 33,000,000 đ

  Mã sản phẩm: D34DTH5

 • Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 2.0 ngựa

  GIÁ: 25,800,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE561CP

 • Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 2.5 ngựa

  GIÁ: 31,000,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE801CP

 • Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 4.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter 4.0 ngựa

  GIÁ: 43,000,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE1001CP

 • Máy lạnh áp trần Reetech 1.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 1.5 ngựa

  GIÁ: 14,500,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-12H

 • Máy lạnh áp trần Reetech 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 2.0 ngựa

  GIÁ: 16,800,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-18H

 • Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 ngựa

  GIÁ: 18,500,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-24H

 • Máy lạnh áp trần Reetech 4,0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 4,0 ngựa

  GIÁ: 29,400,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-36H

 • Máy lạnh áp trần Reetech 5,5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 5,5 ngựa

  GIÁ: 31,000,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-48BN2

 • Máy lạnh áp trần Reetech 6,5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Reetech 6,5 ngựa

  GIÁ: 36,500,000 đ

  Mã sản phẩm: RU-60BN2

 • Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo