• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   MÁY LẠNH ÂM TRẦN

 • Máy lạnh âm trần Inverte Daikin 2 ngựa gas R32

  Máy lạnh âm trần Inverte Daikin 2 ngựa gas R32

  GIÁ: 28,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FCF50CVM

 • Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 3 ngựa gas R32

  Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 3 ngựa gas R32

  GIÁ: 36,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FCF71CVM

 • Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 4 ngựa gas r32

  Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 4 ngựa gas r32

  GIÁ: 43,600,000 đ

  Mã sản phẩm: FCF100CVM

 • Máy lạnh Daikin âm trần 2 ngựa inverter gas R32

  Máy lạnh Daikin âm trần 2 ngựa inverter gas R32

  GIÁ: 25,600,000 đ

  Mã sản phẩm: FCFC50DVM

 • Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 3 ngựa gas R32

  Máy lạnh âm trần Daikin Inverter 3 ngựa gas R32

  GIÁ: 33,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FCFC71DVM

 • Máy lạnh âm trần Daikin IInverter 4 ngựa R32

  Máy lạnh âm trần Daikin IInverter 4 ngựa R32

  GIÁ: 40,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FCFC100DVM

 • Máy lạnh âm trần mono Daikin 2 ngựa gas R410

  Máy lạnh âm trần mono Daikin 2 ngựa gas R410

  GIÁ: 23,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ18MV1

 • Máy lạnh âm trần mono Daikin 3 ngựa R410

  Máy lạnh âm trần mono Daikin 3 ngựa R410

  GIÁ: 31,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ26MV1

 • Máy lạnh âm trần mono Daikin 4 ngựa R410

  Máy lạnh âm trần mono Daikin 4 ngựa R410

  GIÁ: 40,600,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ42MV1

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 2.5 ngựa

  GIÁ: 28,700,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE561UP

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 3.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 3.0 ngựa

  GIÁ: 32,900,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE801UP

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 4.0 ngựa

  GIÁ: 43,200,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE1001UP

 • Máy lạnh âm trần LG 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 2.0 ngựa

  GIÁ: 21,000,000 đ

  Mã sản phẩm: C186PLE1

 • Máy lạnh âm trần LG 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 2.5 ngựa

  GIÁ: 22,500,000 đ

  Mã sản phẩm: C246PLEO

 • Máy lạnh âm trần LG 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 4.0 ngựa

  GIÁ: 29,500,000 đ

  Mã sản phẩm: C368NLEO

 • Máy lạnh âm trần Gree 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Gree 4.0 ngựa

  GIÁ: 30,000,000 đ

  Mã sản phẩm: GKH36K3BI

 • Máy lạnh âm trần Gree 4.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Gree 4.5 ngựa

  GIÁ: 32,500,000 đ

  Mã sản phẩm: GKH42K3BI

 • Máy lạnh âm trần Gree 5.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Gree 5.5 ngựa

  GIÁ: 35,000,000 đ

  Mã sản phẩm: GKH48K3BI

 • Máy lạnh âm trần Midea 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Midea 2.0 ngựa

  GIÁ: 14,900,000 đ

  Mã sản phẩm: MCD-18CR

 • Máy lạnh âm trần Midea 3.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Midea 3.0 ngựa

  GIÁ: 19,500,000 đ

  Mã sản phẩm: MCD-28CR

 • Máy lạnh âm trần Midea 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Midea 4.0 ngựa

  GIÁ: 25,500,000 đ

  Mã sản phẩm: MCD-36CR

 • Máy lạnh âm trần Midea 5.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Midea 5.5 ngựa

  GIÁ: 29,500,000 đ

  Mã sản phẩm: MCD-50CR

  Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo