• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 091 781 0190

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   MÁY LẠNH ÂM TRẦN

 • Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  GIÁ: 26,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ50KAVEA

 • Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  GIÁ: 34,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA

 • Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  GIÁ: 42,900,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA

 • Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  GIÁ: 30,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ50LUV1

 • Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  GIÁ: 39,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ71LUV1

 • Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  GIÁ: 46,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FCQ100LUV1

 • Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 2 ngựa

  GIÁ: 25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ18MV1

 • Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 3 ngựa

  GIÁ: 29,900,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ26MV1

 • Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  Máy lạnh âm trần Daikin 4 ngựa

  GIÁ: 38,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FCNQ42MV1

 • Máy lạnh âm trần Panasonic 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Panasonic 2.0 ngựa

  GIÁ: 20,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PC18DB4H

 • Máy lạnh âm trần Panasonic 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Panasonic 2.5 ngựa

  GIÁ: 23,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PC24DB4H

 • Máy lạnh âm trần Panasonic 3.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Panasonic 3.0 ngựa

  GIÁ: 28,900,000 đ

  Mã sản phẩm: D28DB4H

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 2.5 ngựa

  GIÁ: 28,700,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE561UP

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 3.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 3.0 ngựa

  GIÁ: 32,900,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE801UP

 • Máy lạnh âm trần Toshiba 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Toshiba 4.0 ngựa

  GIÁ: 43,200,000 đ

  Mã sản phẩm: RAV-SE1001UP

 • Máy lạnh âm trần Sharp 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Sharp 2.0 ngựa

  GIÁ: 18,000,000 đ

  Mã sản phẩm: GX-A18UCW

 • Máy lạnh âm trần Sharp 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Sharp 2.5 ngựa

  GIÁ: 22,700,000 đ

  Mã sản phẩm: GX-A24UCW

 • Máy lạnh âm trần Sharp 3.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Sharp 3.5 ngựa

  GIÁ: 26,500,000 đ

  Mã sản phẩm: GX-A30UCW

 • Máy lạnh âm trần LG 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 2.0 ngựa

  GIÁ: 21,000,000 đ

  Mã sản phẩm: C186PLE1

 • Máy lạnh âm trần LG 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 2.5 ngựa

  GIÁ: 22,500,000 đ

  Mã sản phẩm: C246PLEO

 • Máy lạnh âm trần LG 4.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần LG 4.0 ngựa

  GIÁ: 29,500,000 đ

  Mã sản phẩm: C368NLEO

 • Máy lạnh âm trần Funiki 2.0 ngựa

  Máy lạnh âm trần Funiki 2.0 ngựa

  GIÁ: 17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: CC 24N

 • Máy lạnh âm trần Funiki 2.5 ngựa

  Máy lạnh âm trần Funiki 2.5 ngựa

  GIÁ: 20,000,000 đ

  Mã sản phẩm: CC 24N

 • Máy lạnh âm trần Funiki 3 ngựa

  Máy lạnh âm trần Funiki 3 ngựa

  GIÁ: 21,000,000 đ

  Mã sản phẩm: CC 27N

 • Điện Lạnh Giá Gốc Phân Phối Máy Lạnh Dakin Giá Tốt.! Hotline 091 791 8586

  Quảng cáo