• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 091 781 0190

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   Daikin

 • Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas 32

  Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 6,100,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV25BXV1V9

 • Dakin Thường 1.5 Ngựa Gas 32

  Dakin Thường 1.5 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 7,900,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV35BXV1V9

 • Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas 32

  Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas 32

  GIÁ: 12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTV50BXV1V9

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC25UAMV

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 11,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC35UAMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKC50UVMV

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 10,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS25GVMV

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 12,700,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS35GVMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R410A

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R410A

  GIÁ: 19,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKS50GVMV

 • Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 8,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKA25UAVMV (Mơi 2020)

 • Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 10,400,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKQ35UAVMV

 • Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Inverter 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 16,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FTKA50UAVMV

 • Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 1.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 7,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF25UV1V

 • Daikin Thường 1.5 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 1.5 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 9,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF35UV1V

 • Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas R32

  Daikin Thường 2.0 Ngựa Gas R32

  GIÁ: 14,300,000 đ

  Mã sản phẩm: FTF50UV1V9

  Điện Lạnh Giá Gốc Phân Phối Máy Lạnh Dakin Giá Tốt.! Hotline 091 791 8586

  Quảng cáo