• PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ GỐC

   ĐIỆNLẠNHGIÁGỐC.VN

   Nhà thầu thi công điện lạnh Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng - Kinh Tế Nhất

  Hotline: 091 791 8586
  Hotline: 093 361 8967

  Công trình điện lạnh giá gốc thi công

   Daikin

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.0 ngựa

  GIÁ: 25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ50DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 2.5 ngựa

  GIÁ: 31,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 ngựa

  GIÁ: 32,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ71DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 ngựa

  GIÁ: 38,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ100DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 ngựa

  GIÁ: 41,800,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ125DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.5 ngựa

  GIÁ: 45,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHQ140DAVMA

 • Máy lạnh áp trần Daikin 2.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 2.0 ngựa

  GIÁ: 19,200,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 ngựa

  GIÁ: 23,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 3.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 3.0 ngựa

  GIÁ: 26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ26MV1V/RNQ26MV1V

 • Máy lạnh áp trần Daikin 3.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 3.5 ngựa

  GIÁ: 26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ30MV1V/RNQ30MY1

 • Máy lạnh áp trần Daikin 4.0 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 4.0 ngựa

  GIÁ: 30,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ36MV1V/RNQ36MY1

 • Máy lạnh áp trần Daikin 4.5 ngựa

  Máy lạnh áp trần Daikin 4.5 ngựa

  GIÁ: 33,000,000 đ

  Mã sản phẩm: FHNQ42MV1V/RNQ42MY1

  Máy Lạnh Giá Tốt.!

  Quảng cáo